แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายทางเข้าหมู่บ้าน ) หมู่ 11 ตำบลจักราช 18 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโคงการก่อสร้างถนนคสล. (สายหน้าวัด - ทิศตะวันออก) หมู่ 7 ตำบลจักราช 18 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรั้งลวดหนาม อบต.จักราช 10 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายหนองพฤกษ์ต่ำ ) หมู่ 9 ตำบลจักราช 10 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายจากบ้านเลขที่ 555 - เทศบาล ) บ้านจักราช หมู่ 4 ตำบลจักราช 04 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกซาด - หนองพฤกษ์ ) หมู่ 6 ตำบลจักราช 04 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายเทศบาล - บ้านนางปภาวี เกยพุดซา ) หมู่ 1 03 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายโคกซาด - หนองพฤกษ์ ) หมู่ 6 ตำบลจักราช 27 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายจากบ้านเลขที่ 555- เทศบาล ) หมู่ 4 ตำบลจักราช 27 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหนองพฤกษ์ต่ำ - บ้านนางอำนาจ สัมกลาง หมู่ 9 13 ธันวาคม 2560