•  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 

  เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ปายประชาสมพนธ ๑๙๐๒๑๔ 0010

 • คำขวัญวันเด็ก ปี2562

  "เด็ก เยาวชน จิตอาสา รวมพัฒนาชาติ"

  วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0084

  วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0078วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0060

  วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0066วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0053

   

 • อ่างเก็บน้ำลำฉมวก สถานที่ท่องเที่ยวตำบลจักราช ตั้งอยู่หมู่6บ้านโคกซาด ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

  ลำฉมวก1 1

 • องค์การบริหารส่วนตำบลจักราชร่วมกับวัดตะกุดเครือปลอกจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

  พรรษา 01

H

 

bรองเรยน  bแจง